عدم اتصال به اینترنت

همکاری با شرکت مرکزی آژیر

علاقه مندان و استعدادهای برتر رشته های مختلف، برای همکاری با شرکت شرکت مرکزی آژیر، خواهشمند است اطلاعات درخواستی در پرسشنامه ذیل را بادقت تکمیل و ارسال نمایید.

  • مشخصات هویتی
  • مشخصات فردی
  • مشخصات تحصیلی
  • دوره آموزشی
  • سوابق کاری
  • اطلاعات تکمیلی

مشخصات هویتی

فرم درخواست همکاری شرکت مرکزی آژیر